Mavi Cüzdan

Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına Geçiş (Detaylı Anlatım)

05.03.2020
52
Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına Geçiş (Detaylı Anlatım)

Adalet bakanlığında sözleşmeli olarak çalışan icra katibi, zabıt katibi, mübaşir ve şoför gibi kadrolarda çalışmakta olan personeller KPSS puanı ile Sağlık Bakanlığın’a atanmaları halinde geçiş yapmaları için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları ve geçiş ile ilgili bilgileri bu makalemizde detaylı olarak ele alacağız.

Öncelikle sözleşmeli olarak bir kamu kurumunda 4/b’li olarak çalışan kamu personeli farklı bir kamu kurumuna geçmek istediğinde “SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR” mevzuatı detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda mevzuatın net olarak yorumlanması oldukça önemlidir. Detaylı olarak mevzuat incelendiğinde geçiş için maddeler sırasıyla;

İstifa Ettikten Sonra En Az 1 Yıl Herhangi Bir Kamu Kurumuna Girememe

Eğer kamu personeli, istifa ettikten sonra yine aynı ünvan ile farklı bir kamu kurumunda ya da aynı kamu kurumunda istihdam edilmek istiyorsa; 1 yıl ceza alır ve bu süre içerisinde herhangi bir kamu kurumunda istihdam edilemez. Örnek vermek gerekirse; icra katibi istifa ettikten sonra tekrar icra katibi olarak çalıştırılamaz. Mübaşir istifa ettikten sonra yine aynı unvan ile çalıştırılamaz.

Kısmi Zamanlı Çalışan Personellerin İstifa Etmesi

Eğer bir kurumda kısmi zamanlı ya da proje süresine bağlı olarak çalışıyorsanız, tek taraflı sözleşmeyi fesih etmeniz halinde tekrardan 1 yıllık ceza süresine tabi olmadan istihdam edilebilirsiniz. Bu konuda yapmış olduğunuz sözleşmeyi detaylı bir şekilde incelemeniz gerekmektedir.

Eş ve Sağlık Durumu Nedeniyle Tayin Yapılamadığında İstifa Etme

Kamu personelinin eş veya sağlık durumu kaynaklı yer değiştirme talebi olduğunda; eğer geçiş yapmak istediği şehirde görev yapacağı hizmet birimi yoksa, birim olduğu durumlarda da o birimde aynı unvanda ve nitelikte boş pozisyon yoksa veya en az 1 senelik çalışma şartını karşılayamıyorsa kamu personeli herhangi birine bağlı olarak sözleşmesini fesih ettiğinde tekrardan istihdam edilebilmektedir.

Öğrenim Durumu İtibariyle Unvan Değişikliği İçin İstifa Etme

Öğrenim durumu itibariyle bir kamu kurumunda çalışırken farklı bir kamu kurumuna ataması çıkan personel, sözleşmesini tek taraflı fesih ederse 1 senelik cezayı beklemeden tekrardan istihdam edilebilmektedir. Bu maddeyi örnekler ile anlatacak olursak; Bir kamu kurumunda zabıt katibi olarak çalışan personel Sağlık Teknikeri(Paramedik, ATT, Laboratuvar Teknikeri gibi.) olarak atandığında unvan değişikliği ile atandığı diğer kurumda tekrardan istihdam edilebilmektedir.

Yazmış Olduğumuz Makalede Dikkate Aldığımız Mevzuat Maddeleri

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4
sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak
suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz
boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden
herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine
uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

DİP NOT: Makalemiz ilgili tarihte yürürlükte olan mevzuata göre; incelenip hazırlanmıştır. Makalemizde eskiyen ya da hatalı bilgiler olması durumunda “mavicuzdan.com” sorumlu tutulamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır @ 2019 | Mavicuzdan.com